Podąż śladami Mikołaja Kopernika na zamkach gotyckich. Odkryj, które zamki były bliskie jego sercu i jak wpłynęły na jego życie i prace.
Podąż śladami Mikołaja Kopernika na zamkach gotyckich. Odkryj, które zamki były bliskie jego sercu i jak wpłynęły na jego życie i prace.

Mikołaj Kopernik na zamkach gotyckich. Historia i ciekawostki

8
10 minutes, 56 seconds Read

Mikołaj Kopernik, wybitny uczony, matematyk i astronom, to postać nieodłącznie związana z historią nauki. Jego odkrycia i teorie odmieniły nasze rozumienie wszechświata, a jego wpływ na rozwój astronomii i matematyki jest nieoceniony. Jednym z ciekawszych aspektów związanych z życiem i twórczością Kopernika jest jego związek z zamkami gotyckimi. W tym artykule zabieram cię w podróż śladami Mikołaja Kopernika na zamkach gotyckich, odkrywając ich wpływ na życie wielkiego astronoma.

Mikołaj Kopernik na zamkach gotyckich 

Mikołaj Kopernik w Lidzbarku Warmińskim 

Lidzbark Warmiński to urokliwe miasto położone w województwie warmińsko-mazurskim i miejsce, które ma wiele do zaoferowania zarówno turystom, jak i miłośnikom historii. Jednym z ważnych punktów na mapie kultury i dziedzictwa jest tutejszy zamek gotycki, który odegrał ważną rolę w życiu Mikołaja Kopernika. Jego historia sięga XIV wieku, a przez wieki pełnił różne funkcje, począwszy od siedziby biskupów warmińskich, aż po muzeum.

Pierwszy pobyt Mikołaja Kopernika na zamku w Lidzbarku Warmińskim miał miejsce na przełomie 1495-1496 roku. Staraniami jego wuja, biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode miał on objąć funkcję kanonika warmińskiego. Na zamku zamieszkał jednak dopiero w 1503 roku i mieszkał w nim do 1510 roku. Pełnił w tym okresie obowiązki sekretarza oraz osobistego lekarza swojego wuja. Towarzyszył także biskupowi w jego podróżach. 

Łukasz Watzenrode już wcześniej zapewnił Kopernikowi odpowiednie warunki edukacyjne, umożliwiając rozwój jego pasji do nauki. Na zamku natomiast Kopernik miał dostęp do doskonałej biblioteki, której zasoby odkrywał i zgłębiał, poszukując odpowiedzi na nurtujące go pytania. 

Podczas swojego pobytu na zamku w Lidzbarku Warmińskim Kopernik prowadził intensywne badania astronomiczne, korzystając z zamkowych wież i instrumentów pomiarowych. Obserwował niebo nocą, gromadził dane i analizował je, poszukując wzorców i zrozumienia ruchu niebieskiego. To właśnie na zamku w Lidzbarku Warmińskim rozpoczął pracę nad teorią heliocentryczną.

Zamek w Lidzbarku Warmińskim był nie tylko miejscem pracy naukowej dla Kopernika, ale również stanowił miejsce spotkań i dyskusji z innymi uczonymi tamtych czasów. Wielu z nich odwiedzało biskupa Watzenrodego na zamku, co tworzyło sprzyjającą atmosferę do wymiany myśli i inspiracji.

Dzisiaj zamek w Lidzbarku Warmińskim jest popularnym miejscem turystycznym, przyciągającym miłośników historii i nauki. Mieści się w nim Muzeum Warmińskie, w którym zobaczysz m.in. eksponaty związane z życiem i twórczością Kopernika. Przechadzając się po zamku, poczujesz atmosferę, która towarzyszyła Kopernikowi podczas jego badań i refleksji. Wieże zamkowe, dziedziniec z krużgankami i piękne wnętrza przeniosą cię w czasy, gdy to Mikołaj Kopernik zmieniał oblicze nauki. Więcej informacji znajdziesz na https://lidzbark.muzeum.olsztyn.pl/.

mikolaj kopernik w lidzbarku warminskim zamek mikolaj kopernik w lidzbarku warminskim zamek

Mikołaj Kopernik w Olsztynie

Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie wielokrotnie gościł Mikołaja Kopernika. Od 1511 roku odwiedzał go jako wizytator kapituły warmińskiej, natomiast w latach 1516-1519 i 1520-1521 mieszkał w nim. W pierwszym okresie związane to było z pełnioną przez niego funkcją administratora dóbr kapituły warmińskiej. Podczas drugiego okresu szukał w nim schronienia, po tym, jak Krzyżacy splądrowali Frombork. Wtedy też do jego zadań należało m.in. przygotowanie obrony zamku oraz miasta na spodziewany atak Krzyżaków. W późniejszych latach Mikołaj Kopernik jeszcze nieraz wracał do Olsztyna. 

Zamek w Olsztynie to bezcenny zabytek gotyckiej architektury w Polsce. Został zbudowany w XIV wieku, a w jego wnętrzu znajdują się gotyckie komnaty, w tym kaplica, sala posiedzeń kapituły i biblioteka. Zamek w Olsztynie, otoczony malowniczymi jeziorami i zielonymi wzgórzami Warmii, dostarczał Kopernikowi inspirującego otoczenia do zgłębiania wiedzy i rozwoju swoich zainteresowań naukowych.

Podczas swojego pobytu w Olsztynie Kopernik łączył obowiązki administracyjne, z zasiedlaniem wyludnionych ziem, pracą nad reformą kalendarza, a także pisał swoje dzieła. W tym to okresie powstał traktat monetarny, w którym sformułował prawo, że „gorszy pieniądz wypiera z obiegu ten lepszy”. 

Na zamku w Olsztynie Mikołaj Kopernik miał możliwość zgłębienia wiedzy na temat astronomii i matematyki. Wiedza ta odegrała kluczową rolę w jego późniejszych badaniach i odkryciach. Na zamku kapituły w Olsztynie Kopernik dokonywał wielu obserwacji, zbierał dane i analizował ruchy ciał niebieskich, co zapoczątkowało nową erę w astronomii i kosmologii. W Olsztynie ukończył spisywanie pierwszej księgi swojego najsłynniejszego dzieła, czyli „O obrotach sfer niebieskich”. 

Dzisiaj zamek w Olsztynie jest jednym z najważniejszych miejsc związanych ze słynnym astronomem. Wewnątrz zamku znajduje się Muzeum Warmii i Mazur, które prezentuje wiele eksponatów dotyczących życia i  badań naukowych Kopernika. Zobaczysz w nim oryginalne dokumenty, instrumenty astronomiczne, a także rekonstrukcje prac naukowych, które odzwierciedlają duch i pasję tego wybitnego człowieka renesansu. Najcenniejszym eksponatem jest oryginalna tablica astronomiczna, którą Kopernik wykonał w roku 1517. Stanowi wyjątkowy unikat, gdyż to ostatni zachowany instrument astronomiczny, którego wykonanie przypisuje się Kopernikowi. Jej fragmenty zobaczysz na ścianie krużganka olsztyńskiego zamku. Przypuszcza się, że miała służyć do wyznaczania równonocy. Więcej o zamku w Olsztynie przeczytasz na stronie https://muzeum.olsztyn.pl.

mikolaj kopernik w olsztynie zamek mikolaj kopernik w olsztynie zamek

Mikołaj Kopernik we Fromborku 

Frombork to nieduże miasto położone nad Zalewem Wiślanym, które odegrało istotną rolę w życiu słynnego astronoma. Pierwsza wizyta Kopernika we Fromborku miała miejsce w lipcu 1501 roku, natomiast mieszkał w nim z przerwami od 1510 do śmierci w 1543 roku. Kopernik przybył do Fromborka w 1510 roku, by na Wzgórzu Katedralnym roztoczyć opiekę nad zdrowiem biskupów i ich gości. Panował tam klimat naukowy, który pozwolił mu także rozwijać swoje teorie dotyczące ruchu planet i heliocentryzmu.

W trakcie swojego pobytu we Fromborku Mikołaj Kopernik nie tylko prowadził badania astronomiczne, ale również zajmował się różnymi innymi dziedzinami nauki. Był lekarzem, matematykiem, filozofem i teologiem. Miał tu dostęp do bogatej biblioteki, która umożliwiała mu zgłębianie wiedzy z różnych dziedzin i rozwijanie swoich zainteresowań.

We Fromborku nie ma zamku, jest natomiast Wzgórze Katedralne ze świetnie zachowaną gotycką warownią katedralną przypominającą zamek. W jej skład wchodzi kilka budynków, w tym baszta, zwana Wieżą Kopernika, która do niego należała. Kopernik był także właścicielem kanonii, przy której zbudował pavimentum (rodzaj ceglanej platformy) i spędzał na niej wiele godzin, obserwując ruchy ciał niebieskich. 

Mikołaj Kopernik większość swojego życia spędził we Fromborku i w nim został pochowany. Jego szczątki znajdują się w Bazylice Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja. Bazylika jest największym kościołem Warmii i jednym z budynków na Wzgórzu Katedralnym. Oprócz niej i Wieży Kopernika mieści się tam jeszcze: pałac biskupi, budynki kurii, wikariatu, kustodii oraz zbudowana później Wieża Radziejowskiego. 

W dawnym pałacu biskupim urządzono bardzo ciekawe Muzeum Mikołaja Kopernika poświęcone jego życiu i działalności. Muzeum prezentuje eksponaty związane z Kopernikiem, m.in. książki, dokumenty oraz narzędzia astronomiczne, które używał w swoich badaniach. Zwiedzający poznają szczegóły życia i pracy Kopernika, jego niezwykłe odkrycia astronomiczne oraz wszechstronne zainteresowania. Więcej o muzeum przeczytasz na https://muzeumkopernika.pl.

mikolaj kopernik we fromborku zamek mikolaj kopernik we fromborku zamek

Mikołaj Kopernik w Malborku 

Zamek w Malborku, leżący w województwie pomorskim, to imponujący kompleks zamkowy, którego budowę Zakon Krzyżacki rozpoczął w XIII wieku. Jego monumentalna architektura i bogata historia przyciągają rocznie setki tysięcy turystów z całego świata. Jednak niewielu z nich zdaje sobie sprawę, że Mikołaj Kopernik miał związek z tym historycznym miejscem.

Mikołaj Kopernik wielokrotnie przebywał na zamku w Malborku. Chociaż nie było to połączone z jego badaniami astronomicznymi, jego związek z tym potężnym zamkiem ma swoje unikalne znaczenie. Pierwsze potwierdzone wizyty miały miejsce w 1504 roku, kiedy to Kopernik pełnił funkcję sekretarza biskupa Łukasza Watzenrodego. Brał on udział w zjazdach stanów Prus Królewskich, gdzie wybierano między innymi posłów na sejm w Piotrkowie.

Ostatnie wizyty Mikołaja Kopernika miały miejsce w latach 1528-1530, kiedy to sprawował funkcję posła kapituły warmińskiej na Sejmiku Generalnym Prus Królewskich. Na jednym z nich został nawet wybrany na członka komisji, która szukała sposobu na usunięcie dawnych monet oraz wprowadzeniem nowych groszy pruskich. Ich wprowadzenie związane było z zarządzeniem królewskim. Szczegółowe informacje o zamku w Malborku oraz jego zwiedzaniu znajdziesz na https://zamek.malbork.pl. 

mikolaj kopernik w malborku zamek mikolaj kopernik w malborku zamek

Mikołaj Kopernik w Kwidzynie 

Zamek w Kwidzynie to imponująca, gotycka budowla położona w północnej Polsce. Zbudowany w XIV wieku, wznosi się dumnie nad rzeką Liwą, zachwycając swoją architekturą i bogatą historią. Przez wieki pełnił różnorodne funkcje, od twierdzy obronnej, przez siedzibę biskupów jak i kapituły pomezanskiej, aż do muzeum. 

Wnętrze zamku w Kwidzynie to prawdziwa uczta dla miłośników historii i architektury. Warto zobaczyć także gotycką katedrę, która zachwyca pięknem i majestatycznymi sklepieniami. Będąc na zamku i w katedrze pomyśl, że jesteś w miejscach, które odwiedził Mikołaj Kopernik. Miało to miejsce w maju 1504 roku. Kopernik towarzyszył swojemu wujowi podczas podróży, której początek miał miejsce w Toruniu, natomiast Kwidzyn był jednym z miejsc postoju. Biskup Watzenrode lubił nocować w zamkach, dlatego przypuszcza się, że wybrał zamek w Kwidzynie jako miejsce odpoczynku. To jedyna potwierdzona w dokumentach wizyta Kopernika w tym mieście. Więcej o zamku przeczytasz na http://zamek.kwidzyn.pl. 

mikolaj kopernik w kwidzynie zamek mikolaj kopernik w kwidzynie zamek

Znalazłeś ciekawą treść lub zainspirowałem Cię do podróży? Możesz postawić mi wirtualną kawę, którą przeznaczę na rozwoju bloga, by było ich jeszcze więcej. Dziękuję. Postaw mi kawę na buycoffee.to

Mikołaj Kopernik w Sztumie 

Największą atrakcją miasta Sztum jest zamek gotycki wzniesiony przez Krzyżaków na przełomie XIV i XV wieku. Charakteryzuje go malownicze położenie pomiędzy jeziorami Sztumskim i Barlewickim oraz ciekawostka, że stanowił letnią rezydencję wielkich mistrzów krzyżackich. 

Mikołaj Kopernik co najmniej dwa razy odwiedził zamek w Sztumie, w okresie, gdy był on już siedzibą polskich starostów. Pierwsza potwierdzona wizyta miała miejsce w 1506 roku, gdy Kopernik podczas podróży wybrał zamek jako swoje miejsce noclegowe. Jego wizyta w roku 1512 była dłuższa i związana z biskupem Łukaszem Watzenrodem, któremu towarzyszył. Na zamku odbyła się audiencja udzielana posłom z Gdańska, w której uczestniczył Kopernik. 

Do obecnych czasów przetrwało tylko skrzydło południowe zamku, dwie baszty oraz mury obronne. Zamek mieści muzeum, będące oddziałem malborskiego muzeum. Zwiedzisz je z audioprzewodnikiem, dzięki czemu poznasz historię zamku, a także miasta oraz okolicy. Szczegółowe informacje znajdziesz na http://zamek.sztum.pl.  

mikolaj kopernik w sztumie zamek mikolaj kopernik w sztumie zamek

Śladami Mikołaja Kopernika na zamkach gotyckich

Podążając śladami Mikołaja Kopernika na zamkach gotyckich, odkryjesz, że Kopernik nie był tylko astronomem, ale że był to człowiek wielce uzdolniony. Ta podróż przez czas i przestrzeń pozwala lepiej zrozumieć osiągnięcia Mikołaja Kopernika i znaczenie, jakie miały dla nauki i historii. Odkrywanie tych miejsc to prawdziwa uczta dla zmysłów i okazja do kontemplacji wielkości człowieka i jego wkładu w rozwój ludzkiej wiedzy.

Zachęcam do podążania śladami Mikołaja Kopernika na zamkach gotyckich i poznawania niezwykłego dziedzictwa, które zostawił po sobie ten wielki uczony. To także doskonała okazja, by poczuć piękno i potęgę gotyckich warowni. Odwiedzając Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Frombork, Malbork, Sztum i Kwidzyn, poczujesz magię przeszłości, odkrywając miejsca związane z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika. Zachęcam również do lektury artykułów o Szlaku Zamków Gotyckich w Polsce (TUTAJ) oraz Szlaku Kopernikowskim na Warmii i Mazurach (TUTAJ)..

Nocleg w hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim 

Magię poczujesz również w hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim umiejscowionym w zabytkowym przedzamczu siedziby biskupów warmińskich. Jego średniowieczne mury zamienione zostały w ekskluzywny, czterogwiazdkowy hotel umiejętnie łączący nowoczesność z tradycją. Niepowtarzalny charakter miejsca oraz komfort sprawią, że długo zapamiętasz spędzoną w nim noc. Rezerwację pokoju dokonasz TUTAJ.Booking.com

Jeśli podobał Ci się mój artykuł o Mikołaju Koperniku na zamkach gotyckich, to dołącz do podróży na Instagramie, Facebooku, TikToku i YouTube, aby zawsze być na bieżąco. Zapraszam również do lektury innych artykułów na https://podrozebezosci.pl.

Używasz Pinteresta? Mam dla Ciebie zdjęcie do pina.

mikolaj kopernik na zamkach gotyckich olsztyn historia ciekawostki

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Samorządu Województwa Pomorskiego

warmia-mazury-pomorskie-trave

Similar Posts

8 Comments

  1. Magda Zbieraj says:

    „Poznaliśmy się” z Kopernikiem ostatnio dość dobrze na pomorskiej części Szlaku Kopernikowskiego, ale też w Toruniu:) Fajny z niego gość i warto podróżować jego śladami.

  2. Przemek says:

    Szlak kopernikowski jest czymś niesamowitym 🙂
    Sam miałem okazję go trochę doświadczyć 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *